Skip to main content
8. maj 2023

Aftale om sikring af overholdelse af budget 2023

Som reaktion på budgetopfølgningen for de første par måneder af 2023 er økonomiudvalget nået til enighed om overholdelse af kommunens budget.

Aftale om sikring af overholdelse af budget 2023
Af: Daniel Svendsen | Foto:

Tirsdag aften er økonomiudvalget nået til enighed om sikring af overholdelse af kommunens budget for 2023.

Som reaktion på budgetopfølgningen for de første par måneder af 2023 har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Dansk Folkeparti indgået en aftale om sikring af budgetoverholdelse for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Kommunen har et samlet budget for 2023 på 2,7 milliarder kroner. Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug i 2023 på cirka 67 millioner kroner, hvis det aktuelle forbrug fortsatte resten af året. Det ville være en overskridelse af det samlede budget på 2,6 procent, og denne nye aftale skal altså sikre, at budgettet ikke overskrides.

Inflationen er bl.a. en af årsagerne til merforbruget. Der har de seneste år været en kraftig stigning af elever, som er visiteret til specialundervisning, hvilket også har haft en indflydelse på budgettet. Senior og sundhedsområdet har også haft merforbrug. Sygeplejen har bl.a. flere opgaver, fordi sygehuse behandler flere og udskriver borgerne tidligere.

Du kan læse mere om aftalen og ændringerne her.