Skip to main content
28. december 2023

Autoværksted i Nørre Aaby tager affaldssorteringen til næste niveau

Genanvendte komponenter indgår i stigende grad i danske autoværksteders reparationer. Nu implementerer Bosch Car Service – Byrgesens Auto Nørre Åby i Nørre Aaby affaldsløsninger med nye krav til sortering.

Af: Bosch Car Service | Foto: Bosch Car Service
PRESSEMEDDELELSE

I privaten sorterer danskere hård og blød plast, drikkekartoner, papir, glas, metal, rest- og madaffald. Nu er også danske autoværksteder i gang med at implementere affaldsløsninger, som efterlever Affaldsbekendtgørelsens nye regler om, at virksomheder skal sortere i mindst ti hovedaffaldsfraktioner.

Formålet er at øge genbrug og minimere mængden af affald, der afbrændes. Det oplyser Jesper Hviid Nielsen, direktør hos miljøforeningen Abas Mijløservice, der på non profit-basis hjælper autoværksteder med affaldshåndtering.

For at reducere autobranchens CO2-aftryk, har værkstederne over de senere år skærpet fokus på cirkulær økonomi, hvor komponentdele bliver sorteret, oparbejdet og genanvendt. Nye regler har gjort det mere komplekst at sortere affald rigtigt, men værkstederne er godt i gang med at indarbejde gode procedurer, siger Jesper Hviid Nielsen.

De nye affaldsløsninger er blandt andet under udrulning hos det frie Bosch Car Service-autoværksted Byrgesens Auto Nørre Åby i Nørre Aaby.

Vi vil gerne give vores bidrag til at skåne miljøet, og derfor ser vi kun positivt på kravene til affaldssortering, der hjælper hele vores branche i en mere bæredygtig retning, siger Tobias Andreasen, der er indehaver af Byrgesens Auto Nørre Åby.

Dæk, spildolie og oliefiltre genanvendes allerede

Ifølge Jesper Hviid Nielsen indsamles, genanvendes og oparbejdes blandt andet dæk, spildolie og oliefiltre i forvejen fra danske autoværksteder. Abas Miljøservice får blandt andet brugte genstande fra Nørre Aaby-autoværkstedet Byrgesens Auto Nørre Åby.

Vi søger hele tiden efter at behandle den enkelte affaldstype, så vi bedst muligt får genanvendt råstofferne med den mindste belastning af miljø og CO2, siger Jesper Hviid Nielsen.

Ved at anvende Bosch fabriksrenoverede reservedele frem for nye komponentdele i reparationen, kan Byrgesens Auto Nørre Åby give kunderne en prisfordel. Det er noget, kunderne lægger vægt på, fortæller indehaveren.

Vores kunder udviser mærkbar interesse for muligheden for at bruge fabriksrenoverede komponentdele i reparationer, fordi det både kan skåne miljøet og pengepungen. Samtidig står vi som fagfolk inde for kvaliteten af reparationerne, siger Tobias Andreasen.

Kunderne går ifølge indehaveren op i, at initiativet ikke er på bekostning af kvaliteten. Det kan autoværkstedet garantere, ved at de fabriksrenoverede startere og generatorer er underlagt samme strenge kvalitetsstyring og et omfattende testprogram, som Bosch bruger under produktionen af reservedele til bilfabrikkerne, hvor levetid og ydeevne testes.

Fakta:

FAKTA om den eksisterende genanvendelse i autoværkstedsbranchen 2023 – ABAS Miljøservice

  • Dæk indsamles, hvoraf de intakte kommer ud at køre igen, mens resten genanvendes og oparbejdes på fabrikker i Danmark. I oparbejdningen udgør tekstilfibre 10 procent, mens metaltråde, der udgør 15 procent, bliver omsmeltet. De resterende 75 procent består af gummi, der for eksempel bruges til nye dæk, faldunderlag og støjdæmpende asfalt.
  • Spildolie indsamles, renses og raffineres på et anlæg i Danmark. 65 procent af spildolien bliver til ny baseolie, der er grundlaget for nye motorolier. Ved at lave baseolie af spildolie frem for råolie spares miljøet for 1450 kilo CO2 per ton baseolie. Desuden indeholder spildolien 5 procent vand, 15 procent bitumen, der bruges i asfaltproduktion, og 15 procent gasolie, der bruges i industrien og erstatter nyproduceret brændselsolie.
  • Oliefiltre indsamles og oparbejdes. Metallet går til omsmeltning, mens filtermaterialet og restolien bliver brændt på et specielt anlæg til farligt affald, hvor der produceres el og fjernvarme. På anlægget er der avanceret rensning af røgen, og affaldsprodukter bliver håndteret med fokus på miljøhensyn.
  • Farligt affald indsamles og behandles, så der kommer færrest mulige restprodukter, mens værdifulde grundstoffer genbruges.

Bosch Car Service er en landsdækkende autoværkstedskæde med 115 værksteder fordelt over hele landet. Den frie autoværkstedskæde i Danmark er en del af et internationalt autoværkstedsnetværk med over 15.000 værksteder. Bosch Car Service udfører alle former for reparation og service af benzin-, diesel- og elbiler, og tilbyder som den eneste kæde i landet mulighed for eksakte priser ved onlinebooking.