Skip to main content

Energistyrelsen afholder temadag om Power-to-X for kommuner

Landets kommuner spiller en central rolle i udbygningen af Power-to-X (PtX) i Danmark. Energistyrelsen inviterer derfor kommunale myndigheder til en temadag om PtX.

Af: Energistyrelsen | Foto: Pexels
PRESSEMEDDELELSE

PtX-branchen er i rivende udvikling, og aktørerne er i fuld gang med at indhente de nødvendige tilladelser for etablering af PtX-anlæg. En del af tilladelserne skal gives af kommunerne, der således spiller en central rolle i at realisere de danske PtX-ambitioner. Da PtX er en ny type virksomhed, som kan være tilladelsesmæssige komplicerede, inviterer Energistyrelsen kommunale planlæggere og miljøsagsbehandlere til en temadag.

Temadag skal styrke kommunernes sagsbehandling

På temadagen vil de kommunale sagsbehandlere få en bred introduktion til, hvad Power-to-X-anlæg er, og der vil blive sat fokus på de myndighedstekniske problemstillinger for placering og godkendelse af PtX-anlæg. Sagsbehandlerne vil også blive klogere på, hvilke planlægningsmæssige og miljømæssige problemstillinger, der er forbundet med etablering og drift af PtX-anlæg.

Det endelige program kan findes på ens.dk/ptx.

Tilmelding

Temadagen afholdes den 5. marts 2024 kl. 9.30-16.00 i Middelfart på Milling Hotel Park. Tilmelding er obligatorisk og foregår via dette link. Tilmeldingsfristen er den 29. februar 2024.

Fakta om Power-to-X

Power-to-X (PtX) dækker over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm udnyttes til at fremstille brint. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler eller industrien, men den kan også viderekonverteres til andre brændstoffer. Det kan fx være ammoniak eller metanol til store skibe, eller grønt brændstof til luftfarten.

PtX er en væsentlig brik frem mod målet om klimaneutralitet i 2045, hvor PtX-brændstoffer kan benyttes til at omstille dele af transportsektoren særligt inden for luftfart, søfart, den tunge vejtransport, landbruget, industrien osv.

Information
Dato 05/03/2024 09:30 - 05/03/2024 16:00
Arrangør Energistyrelsen
Adresse Milling Hotel Park, Viaduktvej 28
Postnummer 5500
By Middelfart