Skip to main content
10. juni 2024

Den lokale udviklingsplan for Gelsted er blevet vedtaget

Med indsatsen “Bæredygtige Lokalsamfund” lagde Middelfart Kommune op til at skabe udvikling i kommunens lokalsamfund. Lokalsamfundet i Gelsted er nu klar med deres udviklingsplan, som netop er blevet vedtaget i byrådet.

Henrik Dyhr er ny partner hos EDC Poul Erik Bech – Middelfart
Af: Viktor Bork | Foto: Pexels

For godt to år siden gik lokale ildsjæle og Gelsted Lokaludvalg sammen om at skabe et bæredygtigt lokalsamfund i Gelsted.

Anledningen var Middelfart Kommunes ønske om at styrke lokalsamfundene og deres dengang nyligt søsatte indsats ”Bæredygtige Lokalsamfund”.

Her inviterede byrådet til en proces, hvor lokale borgere og aktører kunne gå sammen om at styrke de lokale fællesskaber, og nu er lokalsamfundet i Gelsted klar med deres udviklingsplan.

”Den grønne by”

Udviklingsplanen er resultatet af et frugtbart samarbejde mellem en række borgere og det lokale foreningsliv, og planen afdækker, hvad lokalsamfundet ser som de største udfordringer og hvilke forslag, de har til mulige løsninger.

Udviklingsplanen for Gelsted har fået undertitlen ”Den grønne by”, og den fokuserer på indsatser, der sigter mod at gøre Gelsted til et attraktivt og bæredygtigt lokalsamfund – både for de nuværende beboere og for kommende tilflyttere.

En bæredygtig udvikling

Som navnet på planen antyder, er klimaet og miljøet et centralt omdrejningspunkt for den lokale udviklingsplan.

På vegne af hele byrådet udtaler borgmester Johannes Lundsfryd i den forbindelse også, hvordan den lokale udviklingsplan skal arbejde hen imod at bringe én af kommunens naturskønne perler endnu mere i spil:

Gelsted ligger fænomenalt naturskønt – et af de mest naturskønne områder i Middelfart Kommune. Det siger jo ikke så lidt, og de har fokus på, hvordan man kan bruge Holmegaarden som stoppested på vej ud i naturen. Det har vi godkendt i byrådet, et enstemmigt byråd bakker op omkring Gelsted i den her sag. Vi gør samlet front og skal arbejde med udviklingen af Gelsted sammen.

Udover fokusset på klimaet og miljøet indeholder udviklingsplanen også følgende emner:

  • Banevolden
  • Torvet med tilhørende prøvehandlinger
  • Nye boligområder og boformer
  • Offentlig transport
  • Sikker trafik
  • Erhvervsgrunde
  • Gelsted genbrugsplads

Du kan læse hele den lokale udviklingsplan for Gelsted her.

Et billede på lokalsamfundets ønsker

Den lokale udviklingsplan for Gelsted er den tiende i rækken af lokalplaner, som byrådet har vedtaget i forbindelse med indsatsen ”Bæredygtige Lokalsamfund”.

Planen bygger på en samling af lokalsamfundets fremtidige ønsker, og den kommer dermed til at udgøre ledestjerne for Gelsted og Middelfart Kommunes fremtidige udvikling de kommende år.