Skip to main content
24. oktober 2023

Grundejerforeningen Storebæltsvænget i Middelfart har fået en hjertestarter som skal give tryghed i hele området

Når et hjertestop indtræffer, kan hurtig hjælp betyde forskellen på liv og død. Grundejerforeningen Storebæltsvænget afd. 0, 1, 2 og 3 har derfor taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op ved Storebæltsvænget 154.

Af: GF Storebæltsvænget og TrygFonden | Foto: GF Storebæltsvænget og TrygFonden
PRESSEMEDDELELSE

Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er tilgængelig for alle i området hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

En hurtig indsats er altafgørende, når der sker et hjertestop, og for hvert sekund der går, falder chancen for at overleve. Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, så overlever 6 ud af 100. Men hvis der bliver trådt til med hjertelungeredning inden ambulancens ankomst, så overlever 14 ud af 100. Og gives der også stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, overlever 30 ud af 100.

Derfor søgte grundejerforeningen Storebæltsvænget TrygFonden om en hjertestarter, og med den fulgte et kursus, hvor en gruppe beboere er blev uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter.

Der bor mange i vores område, og vi ville gerne være sikre på, at der ikke er langt til en hjertestarter, hvis der skulle ske et hjertestop i vores forening eller i kvarterene omkring. Tre ud af fire hjertestop sker i private boliger, og derfor er det vigtigt, at der kommer flere hjertestartere op i boligområderne. Vores nye hjertestarter skal være med til at skabe tryghed i kvarteret, og forhåbentligt kan vi være med til at inspirere andre foreninger til at gøre det samme, fortæller Niels Just Petersen, der er formand i Grundejerforeningen Storebæltsvænget.

Omkring 5.000 personer falder om med hjertestop uden for hospital hvert år i Danmark. Det svarer til knap 13 personer om dagen. Ved 80 pct. af hjertestoppene i 2022 trådte vidner til med livreddende førstehjælp, og 699 personer overlevede hjertestoppet, hvilket svarer til 14 pct.

Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre

Når en hjertestarter tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren. Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug – heller ikke selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

Find den nærmeste hjertestarter

Se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på www.hjertestarter.dk eller via appen ”TrygFonden Hjertestart”, som kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android. Her kan man også lære mere om hjertelungeredning og brugen af hjertestarter, og så kan man få relevant information om køb og ophængning af hjertestartere, samt hvordan man registrerer sin hjertestarter på hjertestarter.dk.