Skip to main content
5. juni 2024

John Hoppe: Lokal erhvervsmand klar til EU-Parlamentet

En stemme på John Hoppe til Europa-Parlamentsvalget er en stemme på en kandidat, som vil have mindre snak, mere handling og som vil repræsentere alle danskere i EU.

Af: Andreas Hjort | Foto: John Hoppe

Tidligere soldat og nuværende lokal erhvervsmand i Odense, John Hoppe, stiller op til Europa-Parlamentsvalget for det Konservative Folkeparti. Ved siden af sin politiske karriere driver han vinbutikken Vinoble Odense. Hans motivation for at træde ind i Europa-Parlamentet er at gøre en reel forskel for danskerne.

Politisk karriere og værdier

Hoppes politiske engagement begyndte med en frustration over manglende handling i politik. Dette førte til hans medlemskab af Det Konservative Folkeparti, hvor han hurtigt fik en aktiv rolle. Han har stillet op til folketingsvalget og sidder nu som næstformand i partiets bestyrelse i Odense. Hans kamp for at blive valgt til Europa-Parlamentet er drevet af tre kerneværdier: ærlighed, frihed under ansvar, og et stærkt fællesskab.

Jeg oplevede, at mange politikere taler om problemerne, men ingen gør noget ved dem. Det var min motivation for at træde ind i politik – for at tage ansvar og handle på de udfordringer, vi står overfor, siger John Hoppe.

Det er vigtigt for Hoppe at gøre politik tilgængelig for den almene borger. Han mener, at politikere ofte taler hen over hovedet på folk og træffer beslutninger uden at konsultere de berørte parter. Som medlem af Europa-Parlamentet vil han sikre, at beslutninger træffes baseret på konkret indsigt fra de relevante aktører, som for eksempel landmænd, når landbrugspolitik diskuteres.

Jeg hører på daglig basis mange forskellige kunder problemer og udfordringer når jeg arbejder i min vinbutik. Det giver mig en indsigt i de udfordringer, almindelige mennesker står overfor, siger John Hoppe.

Fotos: John Hoppe

Politiske mærkesager

John Hoppes politiske dagsorden fokuserer især på tre hovedområder: mindre bureaukrati, fjernelse af miljøskadelige stoffer og et mere sikkert EU.

Mindre bureaukrati:

Han vil reducere bureaukratiet, som han ser som en hæmsko for små og mellemstore virksomheder. Hoppe ønsker at afskaffe unødvendige regler, der hæmmer EU-landenes konkurrenceevne på det globale marked. Dette vil også styrke den grønne omstilling, som går hånd i hånd med vækst, som John Hoppe pointerer:

Der vil ikke være nogen grøn omstilling uden vækst, og der vil ikke være nogen vækst uden grøn omstilling.

Ifølge Hoppe bør virksomheder, der udfører aktiviteter, som understøtter den grønne omstilling, få skattefradrag for disse aktiviteter. På denne måde støttes virksomheder, der tager hensyn til den grønne omstilling, i stedet for at blive straffet med afgifter.

Fjernelse af miljøskadelige stoffer:

En streng regulering af miljøskadelige stoffer som PFAs i fødevarer og andre produkter er nødvendig, ifølge Hoppe. EU skal stille ufravigelige miljøkrav til alle produkter, der handles i og med EU, og sikre, at virksomheder overholder disse regler.

Sikkerhed i EU:

Et sikkert EU ses som en nødvendighed i en tid præget af krig og konflikt. Hoppe foreslår øgede investeringer i forsvarssektoren og opbygning af den kritiske infrastruktur inden for EU.

Personlige overbevisninger og forbillede

Hans politiske forbillede er tidligere statsminister Poul Schlüter, som han beundrer for hans mod til at tage ansvar og træffe upopulære beslutninger for fællesskabets bedste. Hoppe mener, at dialog frem for konfrontation er nøglen til effektiv politik.

Poul Schlüter var ikke bange for at tage ansvar og træffe de svære beslutninger, der var nødvendige for fællesskabets bedste. Jeg tror på, at lederskab handler om at lytte og finde fælles løsninger gennem dialog frem for konfrontation, siger John Hoppe.

I sin fritid nyder han at tilbringe tid med familien og gå lange ture i naturen, hvor han finder ro og refleksion.

John Hoppe opfordrer vælgerne til at stemme på ham, ikke kun på grund af hans politik, men også fordi han er en kandidat, der tager ansvar, søger dialog og fordi han repræsenterer alle danskere.

Besøg John Hoppes Facebook-side eller kandidatside for mere information.

Fotos: John Hoppe