Skip to main content
20. december 2023

Lykkehjul skal hjælpe med seksualundervisning

Med idéen om et dynamisk, digitalt værktøj til seksualundervisning vandt fire dygtige efterskoleelever fra Vesterdal Efterskole i Nr. Aaby den nationale idékonkurrence for grundskoler ved Danish Entrepreneurship Festival.

Af: Fonden for Entreprenørskab | Foto: Fonden for Entreprenørskab
Pressemeddelelse

Hænderne ville slet ikke stoppe med at ryste, da de fire gruppemedlemmer fra team Kamæleon Agnete Anesen, Fiona Maria Juul MacDonald, Mikkel Lunau Palm og Wilma Elisabeth Raagaard med store smil og konfetti på tøjet trådte ned fra scenen som nykårede vindere af den nationale idékonkurrence for grundskoler ved Danish Entrepreneurship Festival.

Det har været en virkelig sjov og spændende proces at arbejde med vores idé. Vi er virkelig glade og overraskede, sagde Agnete Anesen, der sammen med de tre andre går på Vesterdal Efterskole tæt på Middelfart på Vestfyn.

Eleverne vandt førstepladsen og de 10.000 kroner med deres idé om et dynamisk, digitalt værktøj til seksualundervisning. Det går ud på, at seksualundervisningen i dag er mangelfuld, når det handler om kommunikation med sin partner, følelser og grænser. Det skal værktøjet hjælpe med at sætte fokus på og få i tale i undervisningen. I værktøjet er der tre lykkehjul, som man spinner, og så lander man på en bestemt persona, en bestemt situation og et bestemt dilemma, som man så kan starte en diskussion ud fra. På den måde sætter man sig i andres sted og får vendt nogle situationer, som man ellers ikke ville overveje.

Formålet med Danish Entrepreneurship Festival er at give alle unge i Danmark mulighed for at teste og afprøve deres idéer uden for uddannelsesrammen og foran erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet. Dagen i Messe C var kulminationen på lang tids hårdt arbejde, hvor eleverne fik mulighed for at pitche deres idéer foran grupper af dommere, som så voterede om den endelige vinder.

I alt deltog 167 elever fordelt på 46 hold i idékonkurrencen, som har til formål at tilbyde elever fra grundskolen sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere tidligt i entreprenørskabsprocessen.

Alle deltagerne var fra udskolingen på enten folke-, fri- eller efterskoler.

Fakta:

Danish Entrepreneurship Festival

Danish Entrepreneurship Festival er Danmarks største event for innovation og entreprenørskab og årets hyldest til undervisning, der fremmer innovative tankegange og iværksætteri hos børn og unge.

Formålet er at skabe et rum og en kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsessystemet, der giver elever og studerende mulighed for at modtage kvalificeret sparring og rådgivning på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces. På festivalen vil de unge deltagere præsentere deres idéer for nogle af landets dygtigste erhvervsfolk, som står klar til at give feedback.

Om Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab vil inspirere børn og unge og give dem evnen til at tænke og agere entreprenant og innovativt, så de kan lykkes i en global og omskiftelig verden. Det gør Fonden ved at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Fonden fungerer desuden som nationalt videncenter for opsamling, udvikling og udbredelse af viden om entreprenørskabsundervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet