Skip to main content
20. september 2022

Middelfart og Kolding Kommune vinder vild pris

Ved præmieoverrækkelsen for Danmarks Vildeste Kommune vandt samarbejdet mellem Middelfart og Kolding Kommune prisen for ”et stort naturprojekt”.

Middelfart og Kolding Kommune vinder vild pris
Af: Daniel Svendsen | Foto:

Ved præmieoverrækkelsen for Danmarks VILDESTE Kommune vandt samarbejdet mellem Middelfart og Kolding Kommune prisen for ”et stort naturprojekt”.

Miljøminister Lea Wermelin og juryen har vurderet 98 kommuners idéer til hvordan naturen i deres kommune kan blive mere vild. Kommunerne har alle sendt deres forslag ind til Miljøministeriet, hvoraf ti blev udvalgt som finalisterne.

Ved en præmieoverrækkelse er det netop blevet afsløret, at Middelfart og Kolding Kommune har vundet en af de fem ekstrapræmier, der blev uddelt. Det er prisen for ”et stort projekt. Dommerpanelet begrundede sejren med at:

”I juryen var vi enige om, at vinderen er en kommune, der gør noget godt for den natur, vi mennesker ikke ser hver dag.”

En vildere natur i Lillebælt

Middelfart og Kolding Kommune har i samarbejde igangsat et stort projekt. ”Vilde Lillebælt” hedder det, og det et samarbejde om at skabe bedre forhold for dyr og planter i og omkring Lillebælt.

Projektet har primært fokuseret på Lillebælts udfordringer med næringsstofudledninger, manglende levesteder for dyr samt de øgede støjpåvirkninger.

Kommunerne har derfor i samarbejde blandt andet genskabt stenrev, plantet ålegræs, etableret fiskebørnehaver, fredet områder for fiskeri og meget mere. 

Du kan læse mere om projektet hér. 

Hovedprisen som Den VILDESTE Kommune gik til Vordingborg Kommune.

FLERE NYHEDER