Skip to main content
7. september 2023

Middelfart skal være en førende elev- og lærlingeby

Nyt lokalt netværk for kommunens elever og lærlinge støtter dem socialt og fagligt, lærer dem at samarbejde på tværs af faggrupper og giver dem en fælles social platform, der kan hjælpe dem med at blive i faget – og på sigt tiltrække flere unge til Middelfart Kommune.

Af: Marie Daugbjerg | Foto: LokalNyt Middelfart
Annoncørbetalt Indhold

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd kommer Danmark i 2030 til at mangle 99.000 faglærte. Det tager man alvorligt i Middelfart, der netop har afholdt Craft Festival i Middelfart for alle 7.-10. klasser i kommunen, ligesom Middelfart Erhvervscenter netop har lanceret et elev- og lærlingenetværk, hvor elever og lærlinge mødes socialt og fagligt på tværs af faggrupper.

Elever og lærlinge mangler netværk

Alle andre uddannelser tilbyder socialt samvær for de unge som fx gymnasiefester og fredagsbarer. Den mulighed har lærlinge og elever ikke, og det har flere af vores medlemsvirksomheder efterlyst, forklarer Mikkel Johansen, direktør i Middelfart Erhvervscenter.

Målet er at give de unge et socialt sammenhold og et fagligt inspirationssted, som gør det endnu sjovere at uddanne sig og være i lære i Middelfart Kommune. Og når de er udlærte, så har de allerede et netværk. De kan her hjælpe hinanden videre og dele erfaringer, og vi håber selvfølgelig, at netværket er med til at beholde de faglærte i kommunen.

Middelfart Erhvervscenter har også stillet en Facebook-gruppe til rådighed for netværket, hvor de unge kan slå egne arrangementer op. Fx ”Vi er 4 gutter, der mødes på torvet, alle er velkomne”.

Store som små virksomhedsledere begejstrede

Elev- og lærlingenetværket er vand på både store, mellemstore og mindre virksomhedslederes ønskemølle. Vi har talt med tre, der alle gerne ser Middelfart som Fyns førende elev- og lærlingeby:

Indehaver Peter Rishøj, murerfirmaet Rishøj A/S i Gelsted (43 ansatte), hoteldirektør Tina Pedersen, Severin (90 ansatte) og tømrermester Søren ’Mini’ Mehl, tømrerfirmaet Mini’s Træ & Byg (1 ansat og 1 elev) har alle valgt at give deres elever og lærlinge fri til at deltage i byens nye elev- og lærlinge-netværk.

Rishøj A/S

Et netværk for lærlinge og elever er lige det, de mangler. Et sted, hvor de unge kan være sociale sammen med andre i samme situation. Det giver netværk både socialt, fagligt og jobmæssigt. Lærlinge og elever har jo ikke fredagsbarer som studerende, siger Peter Rishøj fra murerfirmaet Rishøj A/S i Gelsted, der har meldt alle sine 4 elever til netværket.

Murerlærlinge er ikke de mest opsøgende socialt. Vi mestre arrangerer sociale ting i virksomheden, men de unge har brug for at være sammen med unge fra forskellige brancher, mener den vestfynske direktør og fortsætter:

Vi skal have stoltheden tilbage til erhvervsuddannelserne, og det kan netværket hjælpe med. Det er fedt og cool at være håndværker. De unge kan virkelig noget, de kan tjene penge, og de kan vælge at læse videre til fx arkitekt, konstruktør eller blive selvstændig, men vi skal lære unge at netværke, erkender Rishøj.

I gamle dage var vi tvunget til at møde folk og se dem i øjnene. Det er man ikke i dag, men det gavner både selvtillid og selvværd og ikke mindst faglige og menneskelige kompetencer at have et fysisk netværk, siger Peter Rishøj.

Vi skal gøre dem til hele mennesker og fastholde dem i uddannelsen, i jobbet, og gerne også i lokalområdet. Og her er netværk uundværligt.

Det sidste giver 20-årige lærling Simon Stimose fra Ejby sin mester ret i:

Da mester foreslog netværket, tænkte jeg først ’aarh, så oversocial er jeg ikke’. Men det er rigtig godt og helt nede på jorden, siger Simon.

Murerlærling Simon Stimose fra Vejlby bliver udlært d. 29. september. Han har valgt at fortsætte både hos Rishøj og i elev- og lærlingenetværket og kommer måske kørende i sin egen arbejdsbil, der fulgte med ansættelsen.
Mini’s Træ og Byg

Jeg vil gerne tilbyde min lærling noget mere, end jeg selv fik som lærling. Et lokalt netværk giver noget socialt og fagligt her og nu – og de unge lærer andre branchers vilkår at kende, så alle kan tage mest muligt hensyn til hinanden ude på byggepladserne, og når vi arbejder i private hjem, siger tømrermester Søren ”Mini” Mehl fra Vejlby, der mener, at netværk er godt både privat og arbejdsmæssigt – og uundværligt, når man bor i et mindre samfund.

Et netværk styrker de unge i at sætte ord på, hvad de laver, og det smitter af ude hos kunden, og det udvikler den unge og giver selvværd.

Den 18-årige tømrerlærling Oliver fra Vejlby er enig med sin mester:

Ja, det er spændende med et netværk og modsat, når jeg er på skole, så er der i netværket både unge og ældre, som jeg glæder mig til møde og samarbejde med på byggepladser i fremtiden, fortæller Oliver.

”Oliver er sikkert glad for at slippe for mig et par timer om måneden”, driller tømrermester Søren ’Mini’ Mehl sin lærling Oliver, der straks ping-ponger tilbage.
Severin

På kursus- og konferencehotellet Severin har hoteldirektør Tina Pedersen tilmeldt alle sine elever til det lokale elev- og lærlingenetværk:

I vores branche kan de unge vælge og vrage mellem jobs. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi giver de unge alle mulige grunde til at uddanne, arbejde og bosætte sig i vores lokalområde. Og her er netværk guld og relationer essentielle, mener hoteldirektøren.

Og så håber jeg, at de unge vælger at blive ambassadører for netværket, når de er på skole, så de kan fortælle, hvor fedt et sted Middelfart og Vestfyn er at være elev og lærling i.

Jacob og Lærke

31-årige tjenerelev Jacob fra Severin har været med til at sætte dagsordenen i netværket sammen med Middelfart Erhvervscenter:

Vi startede med en ryste-sammen-aften i det lokale bowlingcenter. Det var rigtig fedt. Næste møde d. 14. september er lige dele socialt og teambuilding hos Middelfart MiniGolf og Fodboldgolf. De sidste to møder er mere faglige med virksomhedsbesøg og overlevelsestur.

Vi lærer både at kommunikere, være sociale og udvikle relationer på tværs. Det giver kompetencer og bedre forståelse for andre, og det er fedt, mener Jacob, der snart flytter fra Odense til Middelfart.

Også konditor-elev Lærke på 19 år er glad for netværket:

Jeg er tilflytter til Fyn, så for mig er netværket det første sociale fællesskab her. Det er dejligt med input, og jeg blev virkelig overrasket over, hvor mange slags erhvervsuddannelser der er i Middelfart-området.

Netværk er guld

Jeg håber, at de bruger det til sociale og faglige snakke og inspiration. Nu har Middelfart Erhvervscenter og jeg sat rammerne, og så er det op til lærlingene og eleverne at få noget ud af dem. Og det ved jeg, at de vil, siger direktør Tina Pedersen.

Jeg håber virkelig, at dette netværk vil bestå – og løbende blive udviklet. Og at Middelfart også bliver kendt på at gøre noget ekstra for elever og lærlinge, så de retter ryggen. Alt for mange unge tager gymnasiet, fordi venner gør det, eller forældrene siger de skal.

”Det er bare megafedt”, var det første, Severin-eleverne kom tilbage med til deres chef dagen efter netværks-introen i det lokale bowlingcenter.
Om Middelfarts elev- og lærlingenetværk

HVAD

  • Elev- og lærlingenetværk på tværs af virksomheder og brancher i hele Middelfart Kommune.
  • Mødested i hyggelige, sociale rammer.
  • Netværket mødes i arbejdstiden 1-2 timer ca. hver 2.-3 md.; intromøde er afholdt.
  • De næste møder er teambuilding hos Middelfart MiniGolf og Fodboldgolf (14/9), virksomhedsbesøg (15/11), teambuilding (6/2) og overlevelsestur (11/4)
  • Facebook-gruppe for deltagerne, hvor de unge kommunikerer sammen.

HVORFOR

  1. For at skabe et socialt og fagligt netværk for unge i en erhvervsuddannelse.
  2. For at gøre det nemmere for virksomheder i kommunen at tiltrække de unge.
  3. For at fastholde flere unge i Middelfart Kommune.

HVORDAN
Fysisk netværk med fagligt og socialt tilsnit afsluttende med overlevelsestur og teambuilding.

PRIS
995 kr. pr. elev/lærling – dog 495 kr. hvis arbejdsgiver er medlem af Middelfart Erhvervscenter. Pengene går til forplejning, sociale aktiviteter, oplægsholdere osv.

HVEM
Middelfart Erhvervscenter. Ved spørgsmål eller interesse kontakt Esben på kontakt@middelfart-erhverv.dk.

Teksten er skrevet af Joan Grønning, indehaver af kommunikationsbureauet og forlaget TekstXpressen.