Skip to main content
15. april 2024

Nu får vi flere grønne lastbiler på vejene i Middelfart

Regeringens udvidelse af puljen til grønnere lastbiler er gode nyheder for den grønne omstilling i Middelfart og resten af landet.

Af: Isabella Fuglsang | Foto: Unsplash

Regeringen har netop meldt ud, at puljen til grøn omstilling af lastbiler i Danmark bliver større end først planlagt.

Regeringen har valgt at udvide puljen fra tidligere udmeldinger på 100 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 til 75 mio. kr. i 2024, 125 mio. kr. årligt fra 2025-2029 og 50 mio. kr. i 2030. Efter 2030 vil der varigt afsættes 50 mio. kr. årligt.

Grøn omstilling og effektivisering

Midlerne bliver øremærket initiativer, der fremmer både grøn omstilling og effektivisering af den tunge vejtransport. Der kan puljen fx bruges på støtte til elektriske lastbiler.

Vi glæder os over den nye udmelding og en større pulje. Transportsektoren står for en stor del af Danmarks CO2-udledning, og initiativer, der fremmer grønne løsninger på området hjælpe os med at nedbringe udledningerne, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

Der er godt 43.000 lastbiler i Danmark, og heraf udgør nul-emissionslastbiler kun godt 1 procent.

En af hovedårsagerne til, at det går langsomt med udrulningen af nul-emissionslastbilerne er, at de er betydeligt dyrere at anskaffe end fossile lastbiler. Derfor er tiltag, der gør de grønne lastbiler billigere, vigtige for udrulningen af den grønne tunge transport.