Skip to main content
9. juli 2024

Nye donationer fra TrygFonden: Over 3 mio. kr. uddelt til trivsel og tryghed på Fyn

TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark har netop uddelt 5,2 mio. kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i regionen. Heraf er 3 mio. kr. målrettet indsatser på Fyn og øerne.

Af: TrygFonden | Foto: Pixabay
PRESSEMEDDELELSE

TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark har netop uddelt 5.231.848 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i regionen. Heraf er 3.059.645 kr. målrettet indsatser på Fyn og øerne.

De nye donationer er uddelt efter TrygFondens fem overordnede mål:

 1. Børn og unge skal udfolde deres potentiale
 2. Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv
 3. Et trygt ældreliv
 4. Tryghed i hverdagen
 5. Stærke rammer for tryghed

Målene bidrager hver i sær til at styrke trygheden og trivslen i det fynske.

Børn og unge skal udfolde deres potentiale

TrygFonden arbejder for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter og aktiviteter målrettet børn og unge på Fyn og øerne:

 • GAME Denmark – indsats i bl.a. Odense og Ringe, “Fritidsfællesskaber for alle”, 950.000 kr.
 • Ungefællesskabet i Svendborg, “Ungefællesskabet”, 230.880 kr.
 • Svendborg Sport og Kulturfestival – Sport og Idræt i Svendborg, “Mental Sundhed for Børn-Unge”, 187.000 kr.
 • Red Barnet Assens, “Red Barnet udflugter”, 100.000 kr.
 • Mødrehjælpens lokalforening i Odense, “Den rullende kagemand” + ”FamilieCafé Odense”, 76.000 kr.
 • Ejerslykkeskolen i Odense, “El-cykler til skole”, 40.000 kr.
 • Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune, “Aktiviteter for hørehæmmede børn”, 30.000 kr.
 • H.C. Andersen Paraden i Odense, “Åbent slot og workshops”, 10.000 kr.
Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv

Et mål for TrygFonden er, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber. Med det for øje har følgende ansøgere modtaget støtte til gavn og glæde for voksne på Fyn og øerne.

 • Center for Seksuelt Misbrugte i Region Syddanmark – Frivilligsektionen, “Chatrådgivning”, 185.000 kr.
 • Andelsboligforeningen Landsbyhaven i Odense, “Teleslyngeanlæg”, 45.000 kr.
 • Bo- & Støttetilbuddet Hvedevangen i Odense, “Duocykel”, 40.000 kr.
 • Bosted Tornhuset i Tommerup, “Duocykel”, 40.000 kr.
 • Bostedet Søndersø i Søndersø, “Fællestur for borgere på bosted”, 26.820 kr.
Et trygt ældreliv

Et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde. Derfor har følgende ansøgere fået midler:

 • Ældre Sagen Langeskov-Munkebo, “Recept mod ensomhed”, 32.000 kr.
Tryghed i hverdagen

At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Syddanmark valgt at donere midler til følgende:

 • Nr. Broby Agility Forening, “Overlevelsesdragter og redningsveste – Search and Rescue Fyn”, 96.900 kr.
 • Sejlcenteret – Skolen på Vandet i Svendborg, “Redningsveste”, 65.000 kr.
 • Bogense Skole, “Førstehjælpsundervisning og sikkerhedsudstyr”, 42.300 kr.
 • Svendborg Museum, “Redningsveste”, 29.875 kr.
 • Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg, “Førstehjælpskurser”, 21.637 kr.
 • Mødrehjælpens lokalforening i Odense, “Cykelhjelme til uddeling”, 16.250 kr.
 • Faaborg Havkajakklub, “Førstehjælpskurser”, 16.000 kr.
 • Kerteminde Kajakklub, “Førstehjælpskurser”, 16.000 kr.
 • Middelfart Ejendomscenter, “Førstehjælpskursus”, 16.000 kr.
 • Sind-Værestedet Stoppestedet i Odense, “Førstehjælpskurser”, 15.800 kr.
 • Nyborg Kajakklub, “Redningsveste”, 15.450 kr.
 • Ældre Sagens lokalafdeling i Middelfart, “Førstehjælpskurser”, 15.000 kr.
 • Træskibsforeningen Faaborg, “Redningsflåde”, 11.275 kr.
 • Grundejerforeningen Strandhøjen i Nyborg, “Førstehjælpskurser”, 10.000 kr.
 • Odense Havkajakklub, “Førstehjælpskursus”, 8.100 kr.
 • Bogense Ro- og Kajakklub, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Den lokale vej Skovjorden i Broby, “Klar til at yde førstehjælp”, 8.000 kr.
 • Kajakklubben Strømmen i Middelfart, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Munkebo Sejl- og Roklub, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Næsby Cykelmotion i Odense, “Førstehjælpskursus”, 8.000 kr.
 • Højby Skytte- & Gymnastikforening, “Hjertestarterskab”, 7.500 kr.
 • Lystbådehavnen Stige Ø i Odense, “Hjerterstarterskab”, 7.500 kr.
 • Børne- og Ungehusene Udby – Specialcenter Syddanmark i Nørre Aaby, “Cykelhjelme”, 7.475 kr.
 • Paarup Skole i Odense, “Cykelhjelme”, 6.500 kr.
 • Sejlskibsforeningen “EJNO under sejl” i Rudkøbing, “Redningsveste”, 5.620 kr.
 • Haastrup Friskole i Faaborg, “Cykelhjelme”, 4.875 kr.
 • Krarup Friskole i Ringe, “Cykelhjelme”, 3.250 kr.
 • Vestermarkens Børnehave Myretuen i Odense, “Cykelhjelme”, 2.600 kr.
 • Egebjerg Møllelaug i Stenstrup, “Hjertestartertaske”, 1.744 kr.
 • Kirkeby Kirke i Stenstrup, “Hjertestartertasker”, 1.744 kr.
 • En dagplejer i Middelfart, “Cykelhjelme”, 1.300 kr.
Stærke rammer for tryghed

TrygFonden ønsker at øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati, og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed. Som led i dette arbejde, har det regionale råd i Syddanmark doneret midler til følgende:

 • Borgmesterforvaltningen, Data og Digitalisering i Odense Kommune, ”AI i kommunal kontekst”, 581.250 kr.
Hjælp med at skabe tryghed – ansøg om midler til dit tryghedsskabende projekt

Har man en god ide til et projekt eller en aktivitet, der kan skabe mere tryghed, kan man ansøge TrygFonden om midler.

Næste frist for ansøgning om midler hos TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. september 2024. Læs mere om, hvad du kan få støtte til her: Det støtter vi.

tryghed.dk kan du også få råd om, hvordan du skriver en god ansøgning: Skriv en god ansøgning.

Tidligere projekter og aktiviteter, som har fået støtte, kan ses her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

Fakta:

Hvem er TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark?

TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark består af 15 demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler, TrygFonden hvert år uddeler til landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Syddanmark er:‌

 • Lone Schultz Hedemand, Odense, formand
 • Ferdinand Rendebo Jepsen, Vejen, næstformand
 • Allan Westergård Christensen, Esbjerg
 • Anette Petersen, Fredericia
 • Henrik Bruhn, Vejle
 • Henrik Puggaard, Billund
 • Kenneth Eliasen, Assens
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg
 • Lena Baunsgaard Pedersen, Odense
 • Maria Kaspersen, Odense
 • Mikkel Linnet, Haderslev
 • Peter Lykkegaard, Odense
 • Søren Ipsen, Kolding
 • Torben Jensen, Esbjerg
 • Torben Struck, Tønder