Skip to main content
25. juni 2024

Søg økonomisk støtte til at energirenovere din bolig

Energistyrelsen har igen åbnet for ansøgninger til to puljer, der har til formål at give danske husejere tilskud til at energiforbedre deres hjem.

Af: Nete Hjort Ploug | Foto: Unsplash

Mange danskere ønsker at foretage energioptimeringer på deres hjem af hensyn til de økonomiske besparelser på den lange bane, miljøet og forsyningssikkerheden. Flere bremses dog af de økonomiske omkostninger, der er ved en sådan renovering, ytrer Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Derfor har Energistyrelsen igen i år afsat et stort millionbeløb til puljer, der skal hjælpe danskerne med at få foretaget ændringer i en grønnere retning. 

To puljer med værdi for dig og klimaet

Man kan søge tilskud ved to puljer, Energirenoveringspuljen og Varmepumpepuljen. Den første har til formål at gøre det muligt for danskere, der bor i hjem med en høj energimærkning, (E, F eller G) at lave energibesparende forbedringer. Den anden er tiltænkt dem, der ikke kan få fjernvarme, men ønsker at erstatte deres nuværende varmekilde med en elektrisk varmepumpe.  

Der er afsat 230 mio. kroner i foråret 2024 til at hjælpe danskerne med at få lavet energibesparende forbedringer.  

De fem mest populære ting at søge tilskud til gennem Energirenoveringspuljen, er: 

  • Udskiftning af facadevinduer  
  • Uudnyttet tag
  • Energimærkning  
  • Udskiftning af ovenlysvinduer  
  • Terrændæk

(Kilde: Energistyrelsen) 

Det økonomiske tilskud kan også gå til isolering af bolig, etablering eller skiftning af ventilationsanlæg eller etablering af vandbåret rumvarme.

Bliv klogere på puljerne, og søg dem i dag 

På Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk finder du masser af viden om energirenovering og de forskellige tiltag, du kan foretage. Du har også mulighed for at indtaste din adresse, og få indsigt i hvilke tiltag, der vil være bedst i netop dit hjem.  
Hvis du ønsker at søge en af puljerne, så er det også på denne hjemmeside, du kan gøre det.  

Puljerne er åbne for ansøgninger. Der kan søges indtil alle midler er afsat dog senest den 30. november 2024.