Skip to main content
23. februar 2024

Undersøgelser af støjbekæmpelse sættes i gang på Fyn

I forbindelse med infrastrukturaftalen blev der afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af vejstøj. Nu finder undersøgelserne sted, der skal beslutte, hvor pengene skal bruges.

Af: Andreas Hjort | Foto: Unsplash

I 2021 blev der afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af vejstøj som en del af infrastrukturaftalen.

Nu igangsætter Vejdirektoratet undersøgelser af støjskærmsprojekter, der skal danne grundlag for beslutningerne om, hvordan puljemidlerne skal fordeles i de kommende år for at bekæmpe støjen.

Skal komme flest muligt til gavn

I 2023 blev det besluttet, at alle boligområder, der lider under støj, kan komme i betragtning til støjpuljen, selvom de allerede har ældre, forældede støjskærme. Puljemidlerne kan derfor prioriteres der, hvor de vil have størst effekt.

Derfor undersøges det nu, om tre eksisterende, ældre støjskærme skal udskiftes med moderne og mere effektive modeller.

På Fyn er det ved Nyborg, langs Fynske Motorvej, at undersøgelserne vil finde sted.

Undersøgelserne forventes at tage op til halvandet år, herefter beslutter forligskredsen om der skal udmøntes penge fra støjpuljen til nye støjskærme.