Skip to main content
29. februar 2024

Ny genbrugsplads skal støtte op om kommunens handlingsplan for cirkulær økonomi

Onsdag den 21. februar blev det første spadestik til en ny genbrugsplads i Middelfart taget. Kommunen har nemlig påbegyndt en omfattende modernisering af genbrugspladserne for at fremme en mere bæredygtig udnyttelse af affaldsressourcerne.

Af: Isabella Ravn | Foto: Freepik

Den nye genbrugsplads i Middelfart skal understrege kommunens dedikation for at fremme den cirkulære økonomi. En ny rapport har vist, at Danmark kun genbruger fire procent af sine ressourcer, hvilket placerer os lagt bag flere europæiske naboer.

Selvom genbrugspladsen kun er et lille skridt i den rigtige retning, er det ikke kommunens eneste tiltag for at forbedre den cirkulære økonomi. Kommunen har nemlig de sidste år arbejdet ud fra en handlingsplan for at nedbringe både ressourceforbruget og CO2-udledningen gennem involvering af borgere, erhvervslivet, detailhandlen samt kommunens egne ansatte. Du kan se hele præsentationen af kommunens handlingsplan for cirkulær økonomi her.

Kommunens affald skal genbruges bæredygtigt

Den nye genbrugsplads i Middelfart samt en kommende genbrugsplads i Ejby, hvor byggeriet forventes at starte til foråret, er blevet designet med fokus på at øge bevidstheden om affaldets værdi.

Ud over de traditionelle genbrugsfaciliteter, vil genbrugspladserne også på sigt kunne rumme boder og stande med plads til bæredygtige start-ups og reparationsaktiviteter.

Målet er at synliggøre affaldets værdi for alle, og dermed omdanne affaldet til en ressource på genbrugspladserne.

Middelfart Kommune håber, at denne nye tilgang til genbrugspladserne vil inspirere andre kommuner og styrke Middelfarts position som en af de førende kommuner inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.