Skip to main content
20. marts 2024

Vil du have indflydelse på udviklingen af Røjlehalvøen? Kommunen inviterer til borgermøde

Mandag den 8. april 2024 inviterer byrådet i Middelfart Kommune til et åbent borger- og byrådsmøde på Aulby Skole.

Af: Rikke Hansen | Foto: Unsplash

Er du interesseret i, hvordan Røjlehalvøen i fremtiden skal se ud? Vil du gerne blive klogere på planerne for områdets bosætning, trafiksikkerhed og udviklingsplanen? Og vil du gerne høre hvad status er i forhold til solceller på halvøen? Så kan det være en ide at sætte kryds i kalenderen den 8. april 2024.

Denne mandag inviterer byrådet i Middelfart Kommune til et åbent borger- og byrådsmøde omhandlende Røjlehalvøen for alle interesserede. Mødet finder sted på Aulby Skole på adressen Vejlbyvej 9 i Aulby.

Få din mening hørt

Ved at deltage i mødet får du mulighed for at komme i direkte dialog med alle dine byrådsmedlemmer og komme med dit input til udviklingen i området. Undervejs bliver der mulighed for, at borgere og byrådsmedlemmer kan debattere forskellige emner, der handler om lokalområdet.

Hvis du har konkrete spørgsmål, som du gerne vil stille byrådspolitikerne, kan de enten stilles direkte på mødet eller på forhånd sendes til staben@middelfart.dk.

Program

Kommunen har offentliggjort følgende program for borgermødet:

  • Velkomst v/ borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
  • Præsentation af Røjlehalvøens udviklingsplan v/ Røjlehalvøens Lokaludvalg
  • Bosætning, trafik og stier
    – Arealer til bosætning inkl. trafiksikkerhed på Røjlehalvøen
    – Trafikale og rekreative stier på Røjlehalvøen
  • Solceller i lokalområdet – Kommunens ambitionsniveau, status og proces
  • Eventuelt – Der bliver på borgermødet i mindre omfang også mulighed for drøftelse af andre emner.

Borgermødet starter kl. 17.30, og der vil blive serveret en lille snack.

Åbent byrådsmøde for alle

Umiddelbart efter borgermødet vil der kl. 19.00 blive afholdt byrådsmøde. Her er alle også inviteret til at blive og overvære mødet.